Đường dây nóng Đường dây nóng

 
Ông NGUYỄN ANH TRIẾT
Trưởng Ban
Di động:    0913 947 974 
Cơ quan:  02543 855 749 
 
Bà Nguyễn Trúc Chi
 Chánh Văn phòng
Di động:   0908 846 583
Cơ quan: 02543 522 854

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 23118061

Thông báo Thông báo

Thông báo khung giá cho thuê lại đất tại các KCN tỉnh BRVT (6 tháng cuối năm 2019)
TT Tên khu công nghiệp Năm thành lập Năm hết hạn Thời gian còn lại Đơn giá cho thuê lại/m2  Phí hạ tầng/m2/năm  Phí xử lý nước thải/m3  Ghi chú
          Hàng năm Một lần
1 Đông Xuyên 09/09/1996 2046     27 1,76USD       Đã lắp đầy
2 Phú Mỹ 1 04/02/1998 2048     29 1,65USD   0,2USD    
3a Phú Mỹ II 29/6/2005 2055     36 3,5USD 75USD 0,5USD 0,4USD Thêm tiền thuê đất thô tạm tính 3.975đ/m2/năm
3b Phú Mỹ II MR 25/7/2008 2058     39 3USD 70USD 0,5USD 0,4USD Thêm tiền thuê đất thô tạm tính 3.975đ/m2/năm
4 Phú Mỹ 3 21/12/2007 2057     38   150USD 0,47USD -  
5 Mỹ Xuân A 07/06/2002 2052     33 3USD 50USD 0,5USD 0,4USD  
6 Mỹ Xuân A2 22/5/2001 2051     32   120USD   0,22USD Sẽ thu thêm phụ phí căn cứ vào nồng độ ô nhiễm
7 MX B1-Conac 14/4/1998 2048     29 03USD   0,35USD    
8 MX B1-Tiến Hùng 18/5/2006 2056     37   69,57-78,26USD 0,35-0,39USD 0,3USD-0,35USD  
9 MX B1-Đại Dương 12/01/2006 2056     37   60USD 0,3USD 0,3USD-0,35USD Giá cho thuê chưa có VAT
10 Cái Mép 05/10/2002 2052     33   70-80USD 0,5USD 0,5USD  
11 Long Hương 24/12/2009 2059     40       -  
12 Long Sơn 07/09/2009 2059     40       -  
13 Đất Đỏ 09/07/2009 2059     40   50USD-55USD 0,5USD 0,32USD  
14 Châu Đức 16/10/2008 2058     39   51,1USD 0,51USD    
15 Đá Bạc 25/5/2015 2065     46         Đã lấp đầy

 


Thông báo mới Thông báo mới

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Tin Video Tin Video